Skip to content


อย่าปล่อยให้สิทธิในการเลือกสิ่งทดแทนการสูบบุหรี่ถูกแย่งไป 

 

ภาพรวม

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าเวปนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนชีวิตให้กับผู้สูบบุหรี่มากมายทั่วทุกมุมโลก ผู้เคยสูบบุหรี่หลายล้านคนที่ใช้การเวปเพื่อเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จถือว่านี่เป็นวิธีการเลิกสูบบุหรี่ที่ได้ผลสูงสุดเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้เคยสูบบุหรี่นับล้านๆ คนซึ่งเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์เสพนิโคตินที่ปลอดภัยกว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่พวกเขาเอง แต่กับคนที่พวกเขารักด้วย ไม่มีการสันดาปก็ไม่มีควัน = คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

 

ปัญหาหลัก

ศูนย์ควบคุมยาสูบขององค์กรอนามัยโลก The World Health Organisation Framework Convention of Tobacco Control (WHO FCTC) กำลังจะมีการประชุมแบบ 2 ปีครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ในการต่อสู้กับการสูบบุหรี่ ในการประชุมล่วงหน้าในกลุ่มประเทศสมาชิก WHO ยังคงยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เสพนิโคตินที่ปลอดภัยกว่า เช่นบุหรี่ไฟฟ้า นั้นมีอันตรายและส่งผลร้ายเทียบเท่ากับบุหรี่มวนที่มีการสันดาป แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนความเท็จ ไม่ใช่ความจริง และยังไม่ยอมรับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันที่มีอยู่มากมายซึ่งแสดงอย่างชัดว่าการเวปนั้น ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่อย่างน้อย 95%

ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คงถูกห้ามหรือควบคุมจนหายสิ้นไปจากรัฐบาลที่ยังคงตามความเท็จเหล่านี้เช่นเคย นี่จะทำให้ผู้สูบบุรี่จำนวนมากต้องเสี่ยงกับการที่ไม่สามารถจะเลือกทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าได้และอาจบีบให้คนนับล้านที่เปลี่ยนมาใช้สิ่งทีปลอดภัยกว่าได้สำเร็จแล้ววต้องกลับไปยังสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายและอาจทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้ WHO FCTC จำเป็นต้องเริ่มทำตามอาณัติของตัวเอง ซึ่งถึงตอนนี้ พวกเขายังตั้งใจที่จะไม่ทำตาม

 

ขอให้

1) หยุดโกหกเราและให้คำแนะนำที่อยู่บนฐานของความจริงทางวิทยาศาสตร์ วิธีการและหลักการที่ถูกทำนองคลองธรรม

“ผู้เชี่ยวชาญที่ยึดมั่นในสุขภาพที่ดี เราขอยึดจรรยาบรรณทางวิชาชีพในทุกบทบาทและแขนง เราจะทำตามวิทยาศาสตร์ หลักฐาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีอยู่ให้ดีที่สุด”

 

2) ควบคุมโดยใช้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่รวมผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้บริโภค) ด้วย ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ

“ผู้ที่ซื่อสัตย์ – เราทำตามคำแนะนำที่เราให้ต่อโลก เราปฎิบัติต่อทุกคนด้วยความซื่อสัตย์และศรัทธาที่ดี เรายึดเราเองและคนอื่นต่อคำพูดและการกระทำ”

 

3) อย่าเมินสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการลดภัยความเสี่ยงคือปรัชญาพื้นฐานขององค์กรอนามัยโลก

“เพื่อให้บริการต่อสาธารณะในทุกเมื่อ – ให้ความใส่ใจต่อสุขภาพของคนมาก่อน”

 

4) หยุดรบกวนสิทธิของผู้ใหญ่ที่จะเลือกในสิ่งที่พิจารณาแล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี

 

5) อย่าเหยียดคนสูบบุหรี่ หรือผู้ใช้ผลิคภัณฑ์เสพนิโคตินทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า เพียงเพราะพวกเขาไม่ทำตามสิ่งที่คุณอยากให้พวกเขาทำ

“คนใส่ใจในคน – เรากล้าที่จะปกป้องสิทธิของทุกคนที่มีต่อสุขภาพอย่างไม่เห็นแก่ตัว เราแสดงความโอบอ้อมอารีแก่มนุษยชน และรณรงค์การเข้าถึงสุขภาพแบบยั่งยืน เราพยายามจะให้คนรู้สึกปลอดภัย ได้รับความเคารพ มีอำนาจ ได้รับการกระทำต่ออย่างยุติธรรมและได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง

 

6) ช่วยตามอาณัติของตัวเองในเรื่อง “ร่วมมือกับผู้ร่วมงานและหุ้นส่วน – เราร่วมมือกับผู้ร่วมงานและหุ้นส่วนเพื่อขยายผลกระทบระดับประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น เรารู้และใช้อำนาจของความแตกต่างเพื่อให้บรรลุเป้าที่มากขึ้นด้วยกัน เราสื่อสารโดยเปิดเผยกับทุกคนและเรียนรู้จากกันและกัน”

 

7) อย่าเอาวิกฤติโควิด19 มาเป็นข้ออ้างในการเมินสิทธิการเข้าถึงทางเลือกของเรา

“ผู้เชี่ยวชาญมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพ – เรายึดจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่สูงสุดในทุกบทบาทและสาขาวิชาชีพ เราทำตามวิทยาศาสตร์ หลักฐาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เราพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนองต่อโลกที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ”

สรุป

เราทุกคนต้องร่วมมือกันให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก เพื่อให้เสียงของเราได้ยินดังชัดไปยังคนที่ไม่ยอมจะฟัง ในฐานะผู้ใหญ่ เรามีสิทธิอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเลือกวิธีการดำรงชีวิตของเราเอง สิทธิที่จะตัดสินใจโดยมีข้อมูลถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพของเรา รวมถึงสิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสพนิโคตินที่ปลอดภัยกว่าแทนการสูบบุหรี่ เราไม่ได้ล่องหนไม่เห็นตัวเห็นหัว เราจะไม่เงียบ และเราจะยืนหยัดสู้เพื่อพวกเราเองกับผู้สูบบุหรี่อีกเป็นพันล้านคนในโลกที่ถูกและจะถูกขัดขวางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าองค์กรอนามัยโลกยังแพร่ข้อมูลเท็จที่ลำเอียง ไร้จรรยาบรรณ ไม่เหมาะสม ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย หลอกลวง และก่อให้เกิดอันตรายต่อไป

คำตอบของปัญหาการสูบบุหรี่ระดับโลกมีอยู่แล้ว เราต้องทำให้ WHO FCTC ฟังเรา

ข้อมูลอ่านเพิ่มเติม

1. https://www.clivebates.com/leaked-papers-who-to-intensify-its-pointless-and-destructive-war-against-innovation-expect-many-dead

 

2. https://www.clivebates.com/world-health-organisation-fails-at-science-and-fails-at-propaganda-the-sad-case-of-whos-anti-vaping-qa/

 

3. https://www.gov.uk/government/publications/vaping-in-england-evidence-update-march-2020/vaping-in-england-2020-evidence-update-summary

 

4. https://businessmirror.com.ph/2020/03/02/asia-wide-movement-to-support-safer-nicotine-products-launched/