CAPHRA survey

Lahat ng maramihang mga patlang na pagpipilian ay kinakailangan. Ang mga personal na puna o kwento sa buhay ay napaka-welcome ngunit hindi kinakailangan.

 

Ang iyong email ay hindi gagamitin para sa anumang hindi hinihinging layunin. Mangyaring tingnan ang Pagtanggi sa ibaba.

Thank you for taking part in our survey. If you feel strongly about your rights as a vaper, please take a few moments more to sign our petition, located here. (A new window will open.)

 

 

 

Matanda na ba kayo? Mangyaring i-click ang Enter upang kumpirmahin na ikaw ay may ligal na edad sa iyong bansa. o i-click ang Lumabas upang umalis.
tlTagalog