Global Deaths Since 2000

Smoking

Vaping

caphra counter - death by smoking

Smoker deaths since the beginning of the year:

New deaths from smoking:

Deaths from vaping:

deaths by vaping = 0

Ти достатъчно възрастен ли си? Моля, щракнете върху Enter, за да потвърдите, че сте на пълнолетие във вашата страна. или щракнете върху Изход, за да излезете.
bg_BGBulgarian