Mangyaring lagdaan ang V4V #Right2Switch petition

Sino ang mga tao ng CAPHRA?

Nasa ibaba ang ilan sa mga organisasyon ng miyembro na bahagi ng CAPHRA Coalition. Naririnig mo ang kanilang mga kwento, at malaman ang tungkol sa kung sino sila, kung bakit nila ginagawa ang kanilang ginagawa, at kung paano nila ginagawa ang kanilang ginagawa sa kani-kanilang bansa.

Ang Vapers Philippines

ECST

Ang Australian Vapers Association

MOVE Malaysia

Matanda na ba kayo? Mangyaring i-click ang Enter upang kumpirmahin na ikaw ay may ligal na edad sa iyong bansa. o i-click ang Lumabas upang umalis.
tlTagalog